Znalecké posudky a odhady jsou určeny pro

 

· finanční úřady (výpočet daně z převodu nemovitostí, darovací a dědické daně)
· banky a stavební spořitelny (ocenění nemovitosti jako zástavy pro hypoteční úvěr)
· pojišťovny (stanovení výše pojistného plnění za škodu na nemovitosti)
· dědické řízení
· vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy
· vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů 
· řešení soudních a mimosoudních sporů
· dražby, exekuce a insolvenční řízení
· stanovení hodnoty věcných břemen
· stanovení výše obvyklého nájemného po skončení regulace