Podklady

Základní podklady nezbytné pro zpracování tržního odhadu či znaleckého posudku

Pozemky
•   výpis z katastru nemovitostí  
•   snímek z katastrální mapy

Byty a nebytové prostory
•   výpis z katastru nemovitostí 
•   snímek z katastrální mapy
•   prohlášení vlastníka nebo smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Stavby (RD, chalupy, chaty, garáže, apod.)
•   výpis z katastru nemovitostí
•   snímek z katastrální mapy
•   stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas
•   projektová dokumentace

Pronajaté objekty (bytové domy, činžovní domy, administrativní budovy, apod.)
•   výpis z katastru nemovitostí
•   snímek z katastrální mapy
•   stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas
•   projektová dokumentace
•   nájemní smlouvy, pojistné smlouvy na nemovitosti 
•   účetní doklady o nákladech související s provozem, údržbou, opravami a pojištěním domu