Oceňování věcí movitých

Vypracování posudků:
 

·  bytové vybavení a zařízení všeho druhu

·  kancelářské vybavení a kancelářský inventář všeho druhu, vč. výpočetní a administrativní techniky

·  vybavení škol, obchodů, restaurací, hotelů, apod.

·  vybavení průmyslových provozů a dílen

Pro jaké účely

Pro firmy

·  prodej a vyřazení majetku nebo zařazení nakoupeného majetku do evidence

·  ocenění majetku k současnému nebo zpětnému datu

·  určení výše škody při pojistných událostech

·  výpočet škody způsobené obchodními partnery nebo zaměstnanci

·  určení výše škody ve výrobě, dopravě, apod.

Pro soukromé osoby:

·  nákup a prodej majetku

·  vypořádání majetku v případě dědictví, rozvodu, převodu nebo předmanželských smluv

·  výpočet škod při pojistných událostech, škod způsobených trestnou a vandalskou činností nebo škod způsobených v zaměstnání