Oceňování sportovních, rekreačních plavidel a lodního příslušenství

Vypracování posudků:
 

·  sportovní a rekreační lodě

·  plavidla

·  lodní příslušenství

·  vybavení lodí

Pro jaké účely

Pro firmy

·  prodej a vyřazení majetku nebo zařazení nakoupeného majetku do evidence

·  ocenění majetku k současnému nebo zpětnému datu

·  určení výše škody při pojistných událostech

·  výpočet škody způsobené obchodními partnery nebo zaměstnanci

Pro soukromé osoby:

·  nákup a prodej majetku

·  vypořádání majetku v případě dědictví, rozvodu, převodu nebo předmanželských smluv

·  výpočet škod při pojistných událostech, škod způsobených trestnou a vandalskou činností