Oceňování nemovitých věcí

 
Vypracování posudků:
 

· bytů a nebytových prostor
· rodinných domů 
· chalup a rekreačních chat
· bytových domů
· administrativních budov
· výrobních budov a hal
· průmyslových areálů
· garáží a vedlejších staveb
· pozemků
· lesů a trvalých porostů
· rybníků a vodních ploch

Pro jaké účely jsou posudky vypracovávány

 • stanovení zjištěné ceny pro daň z převodu nemovitosti
 • stanovení zjištěné ceny pro daň darovací
 • stanovení zjištěné ceny pro dědické řízení
 • stanovení zjištěné ceny podle příslušných cenových předpisů pro potřeby rozvodového řízení, včetně návrhu hodnoty obvyklé
 • stanovení tržní ceny jako podkladu pro peněžní ústavy pro poskytnutí úvěrů

Podklady potřebné pro ocenění (alespoň orientačně):

 • výpis z listu vlastnictví
 • kopie katastrální mapy (případně pozemkové)
 • zjištění stáří všech objektů
 • geometrické plány
 • územní plán obce
 • dokumentace ke stavbám
 • korespondence se stavebním úřadem
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • dříve vypracované znalecké posudky

Podklady pro ocenění pronajatých nemovitostí:

 • roční nájemné bez služeb
 • daň z nemovitosti
 • pojistné smlouvy
 • náklady na údržbu a správu
 • odpisy
 • nájemní smlouvy na pronajaté nemovitosti