Oceňování motorových vozidel

Nabízené služby zahrnují

 • stanovení ceny motorového vozidla
 • stanovení výše škody na vozidle

Výčet vozidel pro silniční motorovou dopravu

 • Osobní, dodávková vozidla a motocykly
 • Nákladní, přívěsy i návěsy včetně jejich modifikací, autobusy, traktory
 •  Speciální vozidla (například závodní vozidla, hasičská, vozidla určená pro přepravu nebezpečných nákladů atp.)
 •  Celá vozidla, nebo jejich příslušenství či jejich zbytky (vraky)

Při vypracování posudku se provádějí následující úkony: 

 • Prohlídka vozidla a popis poškozených částí.
 • Stanovení ceny vozidla před poškozením.
 • Stanovení ceny opravy (cena materiálu zjištěná např. dle katalogu Eurotax a cena práce, která vychází z počtu normohodin a sazby autorizovaného servisu).
 • V případě nerentability opravy (kdy cena opravy je vyšší než cena vozidla před poškozením "totální škoda"), se cena stanoví výpočtem z rozdílu ceny vozidla před poškozením a ceny zbytku.
 • Konečná výše škody se provádí úvahou, zda provedenou opravou dojde k znehodnocení (u vozidla, které je krátce v provozu), nebo zhodnocení vozidla opravou (u staršího vozidla). 
   

Výše škody se většinou stanoví k datu jejího vzniku.