Informace o mě

Jsem soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí vybavení dílen, mechanizační prostředky, sportovní a rekreační lodě, plavidla a lodní příslušenství.

Jsem také certifikovaným odhadcem pro oceňování vecí nemovitých udělený akreditovaným certifikačním orgánem ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Provádím odhady movitého i nemovitého majetku, včetně odhadů vozidel a zemědělských strojů. 

Svým klientům nabízím zpracování znaleckých posudků a ocenění pro různé účely.