KALKULACE ŠKOD - MAJETKOVÁ ÚJMA

Našim klientům nabízíme

  • revizní výpočty majetkové újmy stanovený pojišťovnou
  • vypracování znaleckých odhadů
  • pro servisy - stanovení nákladů na opravu sloužící jako podklad pro fakturaci tuzemským pojišťovnám

Garance vyhotovení výpočtu do jednoho pracovního dne!


Více zde: https://www.kalkulaceskod.cz/